Beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet 25.11-2.12.2022, Gardesjägarregemente

 

Offentlig delgivning

Gardesjägarregemente har 21.10.2022 med stöd av 14 § i lagen om försvarsmakten fattat beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet 25.11-2.12.2022.

Beslutet berör vissa övningsområden i Borgå, Lojo, Sibbo och Kyrkslätt.

Beslutet finns att ses vid kommunhuset i ovannämnda orter och i Gardesjägarregementets kommendantsbyrå i Sandhamn, Helsingfors.

Mer information om beslutet, kontakta major Timo Korpimäki 0299 800.

Beslutet hålls synligt i 30 dagar från tillkännagivandet, som anses ha ägt rum från den sjunde dagen efter att detta beslut publicerats på myndighetens webbsida.

Beslut (pdf)

Gardesjägarregementet 21.10.2022

 

Senast uppdaterad 24.10.2022