Beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militära övningsverksamhet 5.-10.9.2021, Gardesjägarregemente

 

Offentlig delgivning         

Gardesjägarregemente har 15.6.2021 med stöd av 14 § (22.12.2009/1617) i lagen om försvarsmakten (551/2007) fattat beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet 5.-10.9.2021.

Beslutet berör vissa övningsområden i Helsingfors, Vanda, Sibbo och Tusby. Beslutet finns att ses på stadshusen i ovannämnda orter och i Gardesjägarregementets kommendantsbyrå i Sandhamn, Helsingfors.

Mer information om beslutet fås från telefonnumret 0299 421 701. Beslutet hålls synlig i 30 dagar från tillkännagivandet, som anses ha ägt rum från den sjunde dagen efter att detta beslut publicerats på myndighetens webbsida.

Gardesjägarregementet 15.6.2021.

Beslut (pdf)

 

Senast uppdaterad 17.06.2021