Beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militära övningsverksamhet 28.10. – 6.11.2020 (kustbrigad)

Senast uppdaterad 01.09.2021