Beslut om anmälan i enlighet med 20 § i lagen om friluftsliv / Campingplats Sibbe Caravan, Joensuu gård, Skräddarby gård Oy

 

Byggnads- och miljöutskottet i Sibbo kommun har 28.4.2021 gjort ett beslut § 36 gällande Joensuu gårds anmälan om campingplats och i det gett bestämmelser gällande verksamheten.

Campingplatsen befinner sig i Söderkulla på adressen Joensuuvägen 59 C. På området finns sammanlagt 40 platser för campingbilar och -vagnar och 10–15 platser för tält.

Beslutet har publicerats på Sibbo kommuns webbplats www.sibbo.fi och på anslagstavlan i SibboInfo (Norra Skolvägen 2, Nickby) 6.5.2021 och det hålls framlagt till och med 14.6.2021.

Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.

Ändring till beslutet kan sökas hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärstiden utgår 14.6.2021.

Ytterligare information ges av miljöexpert Jessika Karvinen, tfn 050 590 9984, e-post förnamn.efternamn@sibbo.fi.

Beslut Dnro 247/2017, 134/2021 (pdf)

 

Senast uppdaterad 06.05.2021