Beslut enligt miljöskyddslagen, Den i tillståndsbestämmelse B5 i miljötillståndet för den petrokemiska fabriken förordnade planen för drifts- och utsläppskontroll, Borgå

 

Sökande: Borealis Polymers Oy

Dnro:        ESAVI/21480/2021

Ärende:    Den i tillståndsbestämmelse B5 i miljötillståndet för den petrokemiska fabriken förordnade planen för drifts- och utsläppskontroll, Borgå

Kungörelse (pdf)

Beslut (pdf)

Regionförvalningsverket i Södra Finland

 

Senast uppdaterad 10.11.2021