Beslut angående upphörande verksamhet av asfaltstation och stenbrytning och stenkrossning och avskrivande av miljötillstånd NCC Industry Ab

 

Med stöd av byggnads- och miljöutskottets delegeringsbeslut av beslutanderätt 16.6.2022 (88 §), har miljötillsynschefen godkänt NCC Industry Abs ansökan.

Miljötillsynschefens beslut 22.11.2022 § 16 finns jämte därtill hörande besvärsanvisning framlagda till allmänt påseende elektroniskt på Sibbo kommuns webbplats 23.11. – 30.12.2022.

Beslut (pdf)

Besvärstiden utgår 30.12.2022.

Tilläggsinformation ges av Anu Juvonen t. 050 548 7596 

Miljöövervakning

Sibbo den 23.11.2022

 

Senast uppdaterad 22.11.2022