Beslut angående tillfälligt verksamhet som orsakar buller och skakningar – Alarauta Oy, frisbeegolfevenemang

 

Finns miljötillsynschefens beslut jämte därtill hörande besvärsanvisning framlagda till allmänt påseende elektroniskt på adressen www.julkipano.fi samt på plats i Sibbo kommuns kundtjänste Info, adress Norra Skolvägen 2, Nickby, under öppethållningstiderna.

Med stöd av byggnads- och miljöutskottets delegeringsbeslut av beslutanderätt 17.5.2018 (55§) har miljövårdschefen godkänt Joensuun Tila Oys anmälan och baserat på den gett villkor som gäller verksamheten.

15.6.2021 – 22.7.2021

Besvärstiden utgår 22.7.2021.

Tilläggsinformation ges av Anu Juvonen p. 050 5487596

Kungörelse (pdf)

Beslut (pdf)

 

Senast uppdaterad 15.06.2021