Beslut angående tillfälligt verksamhet som orsakar buller och skakning, brytning – Marttilan Maanrakennus Oy, Rekkaraitti ja Keuksuontie

 

Med stöd av byggnads- och miljöutskottets delegeringsbeslut av beslutanderätt 17.5.2018 (55§) har tf. miljötillsynschefen godkänt anmälningar och baserat på dem gett villkor som gäller verksamheterna.

Finns miljötillsynschefens beslut jämte därtill hörande besvärsanvisning framlagda till allmänt påseende elektroniskt på adressen www.julkipano.fi samt på plats i Sibbo kommuns kundtjänsten Info, adress Norra Skolvägen 2, Nickby, under öppethållningstiderna.

17.6. – 23.7.2021

Besvärstiden utgår 23.7.2021.
Tilläggsinformation ges av Anu Juvonen p. 050 5487596

Kungörelse (pdf)

Beslut (pdf)

 

Senast uppdaterad 17.06.2021