Beslut angående tillfälligt buller och skakning, Rahtiraitti 6, Jokoisten Maanrakennus

Miljötillsynschefens beslut jämte därtill hörande besväranvisning finns framlagda till allmänt påseende på Sibbo kommuns webbplats 21.6. – 28.7.2022,

Besvärstiden utgår 28.7.2022.

Tilläggsinformation ges av Anu Juvonen p. 050 548 7596

Kungörelsen (pdf) på finska

Beslut (pdf) på finska

Senast uppdaterad 21.06.2022