Behöver du verksamhetsutrymme för hösten 2023 och våren 2024? Nu kan man ansöka om användningsturer i Nickby ungdomsgår och ungdomsutrymmet Pleissi

 

Föreningar, företag, privatpersoner m.fl. kan ansöka om ordinarie användningsturer i Sibbo kommuns ungdomsutrymmen. Ansökningstiden för ordinarie turer är 8.5 – 6.6.2023.

För de tider som beviljas uppbärs en hyra enligt de av fritidssektionen fastställda priserna.

Turer ansöks via Timmi-programmet under adressen: www.sipoo.fi/sv > Fritid och unga > Samlingslokaler till uthyrning

Idrotts-och ungdomstjänster

Sibbo 23.3.2023

 

Senast uppdaterad 22.03.2023