Arbetarskyddsvalet för personalen i Sibbo kommun 2021

 

Valet av arbetarskyddets samarbetspersonal inom den kommunala sektorn har inletts för mandatperioden 1.1.2022 – 31.12.2025.

Arbetarskyddsvalet omfattar alla arbetstagare i tjänste- och arbetsförhållande i Sibbo kommun. Kandidatnomineringen har inletts och pågår fram t.o.m. 15.10.2021. Valet äger rum 3-4.11.2021.

Information om nomineringen, valbarheten, röstberättigande och valet erhålls av valkommitténs ordf. Christer Jakobsson (förnamn.efternamn@sipoo.fi) eller tel.nr.0405509964 (0503547526).

Intern information om valet har publicerats på kommunen Intra-sida 28.9.2021.

På valkommitténs vägnar

Christer Jakobsson

 

Senast uppdaterad 07.10.2021