Användningsturer i gymnastiksalar hösten 2024 och våren 2025

Föreningar, företag, privatpersoner m.fl. kan ansöka om ordinarie användningsturer i Sibbo kommuns gymnastiksalar.

Ansökningstiden för ordinarie turer är 1.4. – 30.4.2024.

För de tider som beviljas uppbärs en hyra enligt de av fritidssektionen fastställda priserna.

Lista över salarna under adressen: www.sipoo.fi/sv/fritid-och-unga/idrott/idrottsplatser-inomhus/

Idrottstjänster
Sibbo 21.3.2024

 

Senast uppdaterad 14.03.2024