Anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller – Riverside Festival

Anmälan gäller Riverside Festival musikevenemang som arrangeras på adressen Söderkulla skolvägen 3, vid Söderkulla idrottsplats och Sipoonlahden koulu.

Under evenemanget uppträder artister på fredagen 22.7 kl. 18:00 -00:00 och på lördagen 23.7 kl. 15:00 -00.00. Närmaste bostadsfastighet ligger ungefär 120 m från scenen där artisterna uppträder.

Anmälningshandlingarna är elektroniskt tillgängliga 27.6–12.7.2022 på adressen www.julkipano.fi.

Eventuella skriftliga anmärkningar och åsikter ska i första hand lämnas in elektroniskt via www.julkipano.fi senast 12.7.2022.

Alternativa inlämningssätt är per e-post till adressen miljovard@sibbo.fi, per post till adressen Sibbo kommun, Miljöövervakning, PB 7, 04131 Sibbo eller inlämning på plats till Sibbo kommuns Info under öppettiderna.

Breven som skickas per post ska vara Miljöövervakningen tillhanda senast 12.7.2022.

Miljööövervakning
Sibbo den 27.6.2022

Senast uppdaterad 23.06.2022