Anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller – Spjutsundsvägen 393

Hotela Ab har 4.12.2020 lämnat in en anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar speciellt störande buller och skakningar som avses i 118 § i miljöskyddslagen. Det är fråga om schaktning- och krossningarbete som utförs för byggande av byggnadsplatser för fritidshus på adress Spjutsundvägen 393, Box. Byggnadslov har angetts 7.5.2018.

Här kan du läsa kungörelsen Spjutsundsvägen 393 (pdf)

Senast uppdaterad 14.12.2020