Anhängig hos tillstånd för byggande i glesbygden -enheten

Evenemang till boended i närheten den 15.2.2024, Peab Industri Oy, placering av fast asfaltpunkt, Keuksuontie 196:

Peab Industri Oy har lämnat avgörande av planeringsbehov, ansökan om placering av fast asfaltpunk till hyrd del av fastighet 753–416–1–45.

Peab Industri Oy presenterar byggnadsprojektet till boende i närheten på torsdag den 15.2.2024 kl. 17:00 i rummet Focus av Sibbo kommun Sockengården. Adressen till Sockengården är Klockarbackavägen 2, 04131 Sibbo.

Mer information fås av personen som handlägger ansökan i fråga
Lotta Pelto-Timperi, 040 623 6075, telefontid mån., ons., fre. kl. 10.00–11.00.

Tillstånd för byggande i glesbygden
Sibbo den 25.1.2024

 

Senast uppdaterad 24.01.2024