Anhängig hos byggnadstillsynen

Grannarna har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Av anmärkningen ska framgå fastighetsbeteckningen för den fastighet som anmärkningen gäller samt vem som framfört anmärkningen, dvs. namn och kontaktuppgifter jämte fastighetsbeteckningen för den fastighet som ägs eller förvaltas av den som framfört anmärkningen.

Mer information fås av personen som handlägger ansökan i fråga, fornamn.efternamn@sibbo.fi
Sami Nurme, 040 195 6845, telefontid mån., ons., fre. kl. 10:00–11:00.

Ansökningshandlingarna fås vid behov till påseende av handläggaren.
Skriftliga anmärkningar ska riktas till byggnadstillsynen och skickas senast 1.7.2022 till adressen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Byggnadstillsynen, PB 7, 04131 SIBBO.

Byggnadstillsyn
Sibbo den 16.6.2022

Senast uppdaterad 16.06.2022