Vireillä rakennusvalvonnasssa

Naapureille varataan mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksesta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistutuksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, tekijän nimi, yhteystiedot ja muistutuksen tekijän omistaman tai hallitseman kiinteistön kiinteistötunnus.

Lisätietoja antaa hakemuksen käsittelijä etunimi.sukunimi@sipoo.fi
Sami Nurme, 040 195 6845, puhelinajat ma, ke, pe klo 10.00–11.00.

Hakemusasiakirjat voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi hakemuksen käsittelijältä. Kirjalliset rakennusvalvonnalle osoitettavat muistutukset tulee toimittaa viimeistään 1.7.2022 osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Rakennusvalvonta, PL 7, 04131 SIPOO.

Rakennusvalvonta
Sipoossa 16.6.2022

Viimeksi muokattu 16.06.2022