Anhängig hos byggnadstillsynen

 

Följande ansökningar om tillstånd är anhängiga hos byggnadstillsynen:

  • Bygglovsansökan, Sivermaantie 120, fastighetsbeteckning 753-432-1-66, fritids bostad 125 vy-m²; bastu 30 vy-m²; garage 50 vy-m² och rivning av fritids bostad. Handläggare Tytti Mäntyoja.

 

Grannarna har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Av anmärkningen ska framgå fastighetsbeteckningen för den fastighet som anmärkningen gäller samt vem som framfört anmärkningen, dvs. namn och kontaktuppgifter jämte fastighetsbeteckningen för den fastighet som ägs eller förvaltas av den som framfört anmärkningen.

Mer information fås av personen som handlägger ansökan i fråga, fornamn.efternamn@sibbo.fi, Tytti Mäntyoja, 040 1914 236, telefontid mån., ons., fre. kl. 10:00–11:00

Ansökningshandlingarna fås vid behov till påseende av handläggaren.

Skriftliga anmärkningar ska riktas till byggnadstillsynen och skickas senast 4.5.2022 till adressen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Byggnadstillsynen, PB 7, 04131 SIBBO.

Kungörelse skall hållas framlagd på Sibbo kommun nätsidor 20.4 – 4.5.2022

 

Byggnadstillsynen

20.4.2022

 

Senast uppdaterad 19.04.2022