Anhängig hos byggnadstillsynen

Följande ansökningar om tillstånd är anhängiga hos byggnadstillsynen:

  • Hus reparering, gamla hallen ska montera ner och bygga lika stor nya hallen med badrum 12 m²-vy.
    Björkholmen , fastighetsbeteckning 753-416-64-0
    Handläggare Tytti Mäntyoja.
  • Ansökan om undantag och bygglov: byggande av mast 42 m och apparat skydd 9 m² till detaljplan VL-area, område för närrekreation.
    Klintbågen 10, fastighetsbeteckning 753-419-4-1931
    Handläggare Tytti Mäntyoja.

Grannarna har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Av anmärkningen ska framgå fastighetsbeteckningen för den fastighet som anmärkningen gäller samt vem som framfört anmärkningen, dvs. namn och kontaktuppgifter jämte fastighetsbeteckningen för den fastighet som ägs eller förvaltas av den som framfört anmärkningen.

Mer information fås av personen som handlägger ansökan i fråga, fornamn.efternamn@sibbo.fi
Tytti Mäntyoja, 040 191 4236, telefontid mån., ons., fre. kl. 10.00–11.00.

Skriftliga anmärkningar ska riktas till byggnadstillsynen och skickas senast 2.5.2024 kl. 16:00 till adressen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Byggnadstillsynen, PB 7 (Klockarbackavägen 2), 04131 SIBBO.

Byggnadstillsyn
Sibbo den 17.4.2024

 

Senast uppdaterad 16.04.2024