Vireillä rakennusvalvonnassa

Seuraavat lupahakemukset ovat vireillä rakennusvalvonnassa:

  • Vapaa-ajan asunnon kuistin purkaminen ja uuden kuistin rakentaminen 12 k-m², kuistille märkätilat.
    Björkholmen, kiinteistötunnus 753-416-64-0
    Käsittelijä Tytti Mäntyoja.
  • Poikkeamishakemus ja rakennuslupa: matkaviestintukiasema (masto h=42 m ja laitesuoja 9 m²) asemakaavan mukaiselle VL-alueelle, lähivirkistysalue.
    Kaunokkikaari 10, kiinteistötunnus 753-419-4-1931
    Käsittelijä Tytti Mäntyoja.

Naapureille varataan mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksesta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistutuksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, tekijän nimi, yhteystiedot ja muistutuksen tekijän omistaman tai hallitseman kiinteistön kiinteistötunnus.

Lisätietoja antaa hakemuksen käsittelijä etunimi.sukunimi@sipoo.fi
Tytti Mäntyoja, 040 191 4236, puhelinajat ma, ke, pe klo 10.00–11.00.

Kirjalliset rakennusvalvonnalle osoitettavat muistutukset tulee toimittaa viimeistään 2.5.2024 klo 16:00 osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Rakennusvalvonta, PL 7 (Lukkarinmäentie 2), 04131 SIPOO.

Rakennusvalvonta
Sipoossa 17.4.2024

 

Viimeksi muokattu 16.04.2024