Anhängig hos byggnadstillsynen

Följande ansökningar om tillstånd är anhängiga hos byggnadstillsynen:

  • Ansökan om undantag, Sibbostranden, Storörsvägen, fastighetsbeteckning 753-433-6-613. Hjallis Promotion Ab Oy ansöker om undantagsbeslut enligt 171 § i markanvändnings- och bygglagen för att placera en avloppstank för septiktankar på detaljplaneområdet för Sibbostrands strandtorgsområde framför det obebyggda kvarteret nr 259. Handläggare Ulla-Maija Upola.

Innan ärendet som gäller undantag avgörs ger kommunen grannarna och andra vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av projektet tillfälle att göra en skriftlig anmärkning. Ansökningshandlingarna finns framlagda på begäran i Sockengårdens Info (besöksadress: Klockarbackavägen 2, Nickby) 1.11.-15.11.2023.

Skriftliga anmärkningar ska lämnas in senast 15.11.2023 kl. 15.30 till adressen Sibbo kommun, Byggnadstillsyn, PB 7, 04131 SIBBO. Av anmärkningarna ska framgå inlämnarens kontaktuppgifter och namn.

Mer information ger byggnadstillsynschef Ulla-Maija Upola, ulla-maija.upola@sibbo.fi, tfn 040 191 6032

Byggnadstillsyn
Sibbo den 1.11.2023

 

Senast uppdaterad 31.10.2023