Anhängig hos byggnadstillsynen

Följande ansökningar om tillstånd är anhängiga hos byggnadstillsynen:

Ansökan om undantag, Morvägen 121 och 137, Sibbo, byggande av två egnahemshus. Outbruten del av fastigheterna fastighetsbeteckning 753-427-2-54 och 753-428-1-102. Handläggare Lotta Pelto-Timperi.

Grannarna har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Av anmärkningen ska framgå fastighetsbeteckningen för den fastighet som anmärkningen gäller samt vem som framfört anmärkningen, dvs. namn och kontaktuppgifter jämte fastighetsbeteckningen för den fastighet som ägs eller förvaltas av den som framfört anmärkningen.

Mer information fås av personen som handlägger ansökan i fråga, fornamn.efternamn@sibbo.fi
Lotta Pelto-Timperi, 040 623 6075, telefontid mån., ons., fre. kl. 10.00–11.00.

Skriftliga anmärkningar ska riktas till byggnadstillsynen och skickas senast 4.10.2023 klockan 16:00 till adressen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Byggnadstillsynen, PB 7, 04131 SIBBO.

Byggnadstillsyn
Sibbo den 20.9.2023

 

Senast uppdaterad 19.09.2023