Anhängig hos byggnadstillsynen

 

Följande ansökningar om tillstånd är anhängiga hos byggnadstillsynen:

  • Bygglovsansökan, Vainuddintie 71, fastighetsbeteckning 753-410-1-34, handläggare Tove Hagman: Terass med tak
  • Bygglovsansökan, Sivermaantie 100, fastighetsbeteckning 753-432-1-81, handläggare Tove Hagman: Byggande av en fritidsbostad, tillbyggnad till befintlig fritidsbostad med bastu, tillbyggnad till stuga, rivande av fritidsbostad
  • Bygglovsansökan, Storuddintie 355, fastighetsbeteckning 753-430-5-34, handläggare Tove Hagman: Utbyggande och lagerbyggnadens användningsändamål till bastu
  • Bygglovsansökan, Lukkarinmäenpolku 1, fastighetsbeteckning 753-416-35-291, handläggare Tytti Mäntyoja: Egnahemshus och garage/förråd 453 vy-m², simbassäng 33 vy-m²

 

Grannarna har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Av anmärkningen ska framgå fastighetsbeteckningen för den fastighet som anmärkningen gäller samt vem som framfört anmärkningen, dvs. namn och kontaktuppgifter jämte fastighetsbeteckningen för den fastighet som ägs eller förvaltas av den som framfört anmärkningen.

Mer information fås av personen som handlägger ansökan i fråga, fornamn.efternamn@sibbo.fi, Hagman Tove 040 6605 148 och Mäntyoja Tytti 040 1914 236. Ansökningshandlingarna fås vid behov till påseende av handläggaren.

Skriftliga anmärkningar ska riktas till byggnadstillsynen och skickas senast 30.6.2021 till adressen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Byggnadstillsynen, PB 7, 04131 SIBBO.

Byggnadstillsynen

Sibbo 16.6.2021

 

Senast uppdaterad 16.06.2021