Anhängig hos byggnadstillsynen

 

Följande ansökningar om tillstånd är anhängiga hos byggnadstillsynen:
Ansökan om undantag, Uusi Porvoontie 524, fastighetsbeteckning 753-433-6-302, byggande av egnahemshus, 2 våningar, 250 m²-vy.

Grannarna har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Av anmärkningen ska framgå fastighetsbeteckningen för den fastighet som anmärkningen gäller samt vem som framfört anmärkningen, dvs. namn och kontaktuppgifter jämte fastighetsbeteckningen för den fastighet som ägs eller förvaltas av den som framfört anmärkningen.

Skriftliga anmärkningar ska riktas till byggnadstillsynen och skickas senast 22.3.2023 klockan 16:00 till adressen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Byggnadstillsynen, PB 7, 04131 SIBBO.

Byggnadstillsyn
Sibbo den 8.3.2023

 

Senast uppdaterad 07.03.2023