Anhängig hos byggnadstillstynen

Följande ansökningar om tillstånd är anhängiga hos byggnadstillsynen:

– Bygglovsansökans ändringstillstånd, Venängen 13,
fastighetsbeteckning 753-430-5-112, det nuvarande garaget flyttas till en ny placering. Handläggare Tytti Mäntyoja.

– Rivningslov, Vesterängsvägen 18 och 24,
fastighetsbeteckning 753-419-8-96, 753-419-8-82. Rivning av daghem och ekonomi byggnader. Handläggare Juho Eskelinen.

Grannarna har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Av anmärkningen ska framgå fastighetsbeteckningen för den fastighet som anmärkningen gäller samt vem som framfört anmärkningen, dvs. namn och kontaktuppgifter jämte fastighetsbeteckningen för den fastighet som ägs eller förvaltas av den som framfört anmärkningen.

Mer information fås av personen som handlägger ansökan i fråga, fornamn.efternamn@sibbo.fi
Tytti Mäntyoja, 040 1914 236, telefontid mån., ons., fre. kl. 10:00–11:00
Juho Eskelinen, 050 476 9467, telefontid mån., ons., fre. kl. 10:00–11:00

Ansökningshandlingarna fås vid behov till påseende av handläggaren.
Skriftliga anmärkningar ska riktas till byggnadstillsynen och skickas senast 29.6.2022 till adressen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Byggnadstillsynen, PB 7, 04131 SIBBO.

Byggnadstillsynen
Sibbo den 15.6.2022

Senast uppdaterad 14.06.2022