Kartat ja paikkatieto

Kunta laatii ja ylläpitää erilaisia kartta-aineistoja ja sähköisiä karttapalveluja, jotka ovat hyödynnettävissäsi.

 

Sipoon kunnan paikkatietoaineistot ovat tasokoordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000.

Siirtomuunnos korkeusjärjestelmästä N60 korkeusjärjestelmään N2000 on vakiosiirto +0,254.

Kuva: Suvi Suovaara