Institutblogg: Höstens Arbetslivsutbildning på Sibbo institut

Det gångna Corona-året börjar lida mot sitt slut. Sibbo institut hade som på ”Corona-beställning” (redan innan vi visste vad Corona kommer att ställa till med) ansökt om och beviljats finansiering till Arbetslivsutbildning för långtidsarbetslösa. 1.9.2020 inledde en handfull studerande sina studier, 4 dagar i veckan med en veckoarbetstid på 16h.

September och oktober ägnades till att fräscha upp och repetera datakunskap och de vanligaste skrivprogrammen. Vi har skrivit CV: n och arbetsplatsansökningar, övat på olika frågor inför intervjuer och bekantat oss med olika arbetsavtal, regler och fackföreningar.

Den Sociala kompetensen, Arbetsplatspsykologi, att lära känna sig själv och kunna lägga ord på sina egna styrkor och svagheter är teman som jag har vikt mycket tid till. Det är en process och en utveckling där studerande jobbar med sig själv och lär sig nya sidor hos sig. Vem är jag? Vilka drömmar har jag? Vilket är mitt mål? Vilka kunskaper och färdigheter behöver jag för att nå mitt mål? Mina studerande har utvecklats mycket under höstterminen.

Under november månad var de studerande 4 veckor på arbetspraktik. Sibbo instituts arbetslots Tessan Pousar lyckades, trots hotande Coronarestriktioner, ordna praktikplats till alla. Praktiken hann genomföras precis innan Corona stängde flera av kommunens servicepunkter. De sista två veckorna har vi utvärderat och analyserat studerandes lärande och hur målen har uppfyllts eller delvis uppfyllts. Studerande hjälpte också till med att tillverka vackra julkort till Siskot ja Simot organisationen som delar ut dem till åldringar och ensamma.

Bild: Joanna Kopra

Julkort
Som lärare har det varit motiverande att ta sig an en grupp av studerande med helt olika bakgrund. Alla har sin historia och kunskap som de besitter. Undervisningen och lärostoffet formas efter de studerande utgående från läroplanen och lärandemålen.

När man blir arbetslös är det viktigt att bibehålla rutiner i sin vardag och ha något meningsfullt att syssla med. Samtliga studerande har upplevt det som positivt att ha ett ställe att komma till när de kommer till institutet. Det finns ännu plats på utbildningen och arbetet fortsätter genast i januari. Välkommen med i vårt glada gäng! Tillsammans stärker vi vår kompetens och hjälper till att hitta en väg tillbaka till arbetslivet. Ta kontakt om du vill med!

Fridfull Jul och Gott Nytt År 2021 önskar
Hanna Fridolfsson
lärare vid Sibbo institut
hanna.fridolfsson@sibbo.fi
tel. 050 5997571

Senast uppdaterad 20.01.2021