Häststall

Minimikrav för häststall i Sibbo kommun

Häststall eller motsvarande djurstall eller maneger får inte placeras på en fastighet vars yta är mindre än 2 ha.

 

Nya djurstall får enligt Sibbo kommuns miljöskyddssföreskrifter inte utan grannens medgivande placeras närmare än 50–100 meter från dennes bostadshus eller vistelsegård, eller från en skola, ett daghem, en park eller motsvarande anläggning. Samma begränsning gäller rastgårdar för nötboskap och fållor för hästar. Den fasta delen av gödseln bör dagligen samlas upp från djurens rastgårdar och placeras i en gödselstad med tätt botten.

Ytterligare införmation fås av: