Hälsovårdstjänster

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för social- och hälsovårdstjänster. Tjänsterna tillhandahålls på samma verksamhetsställen som förut.

Du får all information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi . Där finns också information om covid-19 och om vaccination.

Fr.o.m. 4.4.2023 finns alla social- och hälsovårdstjänster för invånarna i Askola, Borgå, Lovisa, Lappträsk, Mörskom, Pukkila och Sibbo i samma nätservice: ostranyland.fi. Samtidigt tas servicen bort från kommunernas nätsidor.

Servicerådgivning för hela välfärdsområdet betjänar på numret 019 5600 111.

Hälsostationerna och munhälsovården i Östra Nyland har tagit i bruk nya telefonnummer i sin kundservice:

  • Nickby social- och hälsostation tfn 019 5600 600
  • Munhälsovården, tfn 019 5600 130