Hälsovårdstjänster

 

Nicky social- och hälsostation betjänar alla Sibbo kommuns invånare i frågor som berör hälsa och välfärd. Rådgivningstjänster samt mun- och tandvård erbjuds också i Söderkulla.

Kontakta din egen hälsostation för mångprofessionell vård, rådgivning och handledning. Vid behov får du en remiss till fortsatta undersökningar och behandlingar.

 

Coronaviruset - aktuell information och instruktioner

Aktuell information och instruktioner om coronaviruset i Sibbo kommun och anvisningar för tidsbeställning till coronavirustest eller coronavaccinationen.

Bekanta dig här