Nähtävillä olevat katu- ja puistosuunnitelmat

Katujen ja kevyen liikenteen väylien rakennus- ja parannushankkeista vastaa Katu- ja viheralueyksikkö. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi:

  • katujen asfaltointi ja kiveykset
  • katuverkoston saneeraus
  • uusien kaava-alueiden rakentaminen (ks. myös Kiinteistön omistajan vastuu)
  • siltojen korjaukset

Nähtävillä olevat katu- ja puistosuunnitelmat

  • Tällä hetkellä ei nähtävillä olevia suunnitelmia

 

Lue lisää rakentamis- ja kehittämishankkeista Sipoo rakentaa ja kehittää verkkosivuilta