Kulturstigen

I Sibbo kan alla kommunens ca. 2600 grundskolebarn och unga delta i mångsidiga kulturhelheter. De olika årskurserna erbjuds egna temahelheter, vars program varierar från år till år. Kulturstigen är en plan för kulturfostran och dess syfte är att trygga lika möjligheter för alla grundskolebarn i kommunen att bekanta sig mångsidigt med kulturen. Kulturstigens verksamhet stöder skolornas arbete och tryggar barnens kulturella rättigheter. Det är en systematisk och mångsidig kulturfostran som genomförs i samarbete mellan Sibbo utbildnings- och kulturtjänster.

 

Kulturstigens innehåll:

åk. 0. Tvärkonstnärlig verkstad, hembygden i Sibbo
åk. 1 Musik, besök, hembygden i Sibbo
åk. 2  Hembygden och  dess historia, Sibbesgården
åk. 3  Digital instrumentpresentation
åk. 4 Verkstäder
åk. 5 Upptäck konsten, verkstäder
åk. 6 Designverkstad, besök
åk. 7 Musik, besök
åk. 8 Konsttestarna, besök
åk. 9 Bildkonst, danskonst, besök

 

Bilder ur olika program 2023