Övriga förtroendeuppdrag

Förtroendeuppdrag i andra än kommunens organ, till exempel i överkommunala förtroendeorgan.

 

Direktionen för affärsverket KUUMA-regionen

Ari Oksanen (Saml.), ersättare Tuomas Alaterä (Saml.)
Kaj Lindqvistin (SFP), ersättare Micaela Röman (SFP)

Östra Nylands regionråd

Ari Oksasen (Saml.)
Kaj Lindqvistin (SFP)

Den politiska styrgruppen för beredningen av Östra Nylands välfärdsområde

Ari Oksanen (Saml.)
Kaj Lindqvist (SFP)
Lilli Kahri (Gröna)

Direktionen för affärsverket Kungsvägens arbetshälsa

Christer Silén (SFP), ersättare Bodil Weckström (SFP)
Suvi Vuoksenranta (Saml.), ersättare Tommi Hänninen (Saml.)

Delegationen för föreningen Nylands friluftsområden rf

Tom Sundbäck (SFP), ersättare Carola Juselius (SFP)

Kervo Energi Ab:s, Sibbo Energi Ab:s och Kervo Värmekraft Ab:s bolagens förvaltningsråd och styrelse

Förvaltningsråd
Antti Skogster (Saml.), ersättare Suvi Vuoksenranta (Saml.)

Styrelse
Kaj Lindqvist (SFP), ersättare Tom Sundbäck (SFP)

Beredningen av MBT 2023-planen

Clara Lindqvist (SFP), ersättare Kicka Lindroos (SFP)
Juhani Rantala (Saml.), ersättare Antti Skogster (Saml.)
Rasmus Lindroos (RN), ersättare Jarkko Sinda (Sannf.)
Marketta Mattila (Gröna), ersättare Eva Kuntsi (SDP)

Rosk’n Roll Oy Ab:s styrelse

Markus Söderqvist (Saml.)

Borgå folkakademi Ab:s styrelse

Christel Liljeström (SFP), ersättare Mari Berg (SFP)
Kjell Grönqvist (SDP), ersättare Thomas Ekström (SDP)

Careeria Oy:s styrelse

Juha Salo (Saml.)

Representantskapet för Stiftelsen för Östra Nylands körövningsbana

Ari Oksanen (Saml.)
Kaj Lindqvist (SFP)

Enters styrgrupp

Antti Skogster (Saml.)
Tuomas Alaterä (Saml.)

Fullmäktige för Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Micaela Röman (SFP), ersättare Bodil Weckström (SFP)
Ari Oksanen (Saml.), ersättare Marja Manninen-Ollberg (Saml.)

Samkommunfullmäktige för samkommunen Mellersta Nylands Vatten

Peter Nortamo (Saml.), ersättare Anneli Komi (Saml.)
Lilli Kahri (Gröna), varajäsen Jenni Sademies (Gröna)

Samkommunfullmäktige för Kårkulla samkommun

Bodil Weckström (SFP), ersättare Annika Sarén (SFP)

Samkommunfullmäktige för samkommunen Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

Eva Kuntsi (SDP), ersättare Tapio Virtanen (SDP)
Mika Myllynen (Saml.), ersättare Jenny Putkuri (Saml.)

Tingsättens nämndemän

Kenneth Udd (SFP)
Gunilla Holmberg (SFP)
Anna Kajander (Saml.)
Jani Tiainen (Saml.)
Perttu Sarala (Sannf.)

Gode män vid fastighetsförrättningar

Christer Lindqvist (SFP)
Henrik Möller (SFP)
Anneli Lindblad (SFP)
Simo Lehvonen (Saml.)
Pirkko Buddas (Saml.)
Kia Lindström (Saml.)
Risse Koponen (Sannf.)
Maija Lepistö (Gröna)
Peter Forsström (RN)
Tapio Virtanen (SDP)

Delegationen för polisinrättningen i Östra Nyland

Bodil Weckström (SFP), ersättare Hans-Peter Lindgren (SFP)
Esa Kantee (Sannf.), ersättare Kirsi Toivola (Sannf.)

Regionala räddningsnämnden i Östra Nyland

Tommi Hänninen (Saml.), ersättare Pirkko Buddas (Saml.)

Nylands avfallsnämnd

Tim Kankfelt (SFP), ersättare Charlotta Engblom (SFP)

Miljöhälsosektionen i Borgå

Juuso Tuulinen (Gröna), ersättare Maarit Kivimäki (Gröna)
Christoffer Hällfors (SFP), ersättare Martin Andersson (SFP)