Fullmäktigemotioner 2022

Följande motioner är under beredning eller slutbehandlade av fullmäktige

7.2.2022 Motion om att reparera sjösättningsplatsen för båtar i Svartbäck, Spjutsund – Rörelse Nus fullmäktigegrupp

7.2.2022 Motion om prioritering av underhåll av gator i Sibbo – Carola Juselius m.fl.

25.4.2022 Motion om integrering av neuropsykiatrisk coaching inom bildningsväsendet i Sibbo – Micaela Röman m.fl.

25.4.2022 Motion om att förbättra Tallmogrändens trafiksäkerhet – Antti Skogster m.fl.

16.5.2022 Motion om ordnande av parkeringsövervakning i Kalkstrands hamn – Rörelse Nus fullmäktigegrupp

16.5.2022 Motion om farthinder till Nybrovägen i Nickby – Sannfinländarnas fullmäktigegrupp

13.6.2022 Motion om tillhandahållandet av arbetskläder till person inom småbarnpedagogiken – Engblom m.fl.

13.6.2022 Motion om att Sibbo ansluter sig till Barnvänlig kommun-modellen – De Grönas fullmäktigegrupp m.fl.

13.6.2022 Motion om att förstärka beredskapen – Heikki Vestman m.fl.

5.9.2022 Motion om att Kervo Energi ska erbjuda skäliga elenergipriser – Heikki Vestman ym.

5.9.2022 Motion om att Sibbo deltar i en energisparkampanj – De Grönas fullmäktigegrupp m.fl.

3.10.2022 Motion om främjande och stödande av studiebesök och lägerskolor – Rörelse Nus fullmäktigegrupp m.fl.

14.11.2022 Motion om att lägga till väggar i Miilis skolbyggnad – Heikki Vestman m.fl.

12.12.2022 Motion om öppenhet gällande Kervo Energis elförsäljnings- och -produktionskostnader samt prissättning – Heikki Vestman m.fl.