Fullmäktigemotioner 2021

Följande motioner är under beredning eller slutbehandlade av fullmäktige

15.2.2021 Motion om att ändra Nickby torg till korttidsparkeringsområde / Monika Hämäläinen m.fl.

15.2.2021 Motion om att höja sommarjobbssedelns anslag / Samlingspartiets fullmäktigegrupp

15.2.2021 Motion om att förhindra skolvåld / Heikki Vestman och samlingspartiets fullmäktigegrupp

15.2.2021 Motion om byggandet i byarna / SFP:s fullmäktigegrupp

15.2.2021 Motion om att bygga utekonstis / Heikki Vestman m.fl.

15.3.2021 Motion om att sträva efter tvåspråkighet i byggda offentliga miljöer / Charlotta Engblom m.fl.

13.5.2021 Motion om tilläggsundervisning för skolelever för att lindra effekterna av pandemin på inlärningsresultaten / Tiina Sinkkonen m.fl.

26.4.2021 Motion om byarnas utveckling / SFP:s fullmäktigegrupp m.fl.

26.4.2021 Motion om att restaurera Martinkylän koulu för Sibbo kommuns användning / Marketta Mattila m.fl.

26.4.2021 Motion om åtgärder för att utveckla närståendevård / SDP:s fullmäktigegrupp

24.5.2021 Fullmäktigemotion om flera parkeringsplatser till Möträskvägen / Samlingspartiets fullmäktigegrupp

17.6.2021 Motion om att utveckla ungas färdigheter i att påverka / Linda Karhinen m.fl.

17.6.2021 Motion om att utveckla Molnträsket till en vinterbadplats / Linda Karhinen ym.

17.6.2021 Motion om vägbelysning till Oljevägen / Monika Hämäläinen ym.

17.6.2021 Motion om att låta Nickbys trähusarkitektur leva och forma centrumkvarteret / Charlotta Engblom ym.

30.8.2021 Motion om elektroniska parkeringsmätare till hemtjänstpersonalens bilar / Carola Juselius m.fl.

30.8.2021 Motion om parkeringsplatser för Hassellundens invånare / Sannfinländarnas fullmäktigegrupp m.fl.

4.10.2021 Motion om byggande av en pumptrack-bana i Sibbo / Tapio Virtanen m.fl.

4.10.2021 Motion om förbättrande av bredbandsförbindelserna i Sibbo / SFP:s fullmäktigegrupp

15.11.2021 Motion om att slopa strumpskolprincipen i byggnaden Nickby Hjärta / Carola Juselius m.fl.

15.11.2021 Motion om att bygga en lättrafikled från Träskända till Norra Paipis / Jokke Härmä m.fl.

13.12.2021 Motion om att ge Sibbobor förtur vid anmälning till Sibbo institutets kurser – Caroline Högel m.fl.