Vi ordnar ett företagsforum som förbereder näringsprogrammet torsdagen den 12 oktober 2023 kl. 17.00–20.00

Företagsforum 

Vi ordnar ett företagsforum som förbereder näringsprogrammet torsdagen den 12 oktober 2023 kl. 17.00–20.00 i Nickby Hjärta. Tillställningen samlar ihop tjänsteinnehavare med anknytning till kommunens näringsgrenar och framtidsarbete, företagare och kommunala beslutsfattare. Under tillställningen kläcker vi idéer och skapar visioner om kommunens framgångsfaktorer i ledig stämning. Senare under en separat tillställning funderar vi över hur de uppkomna idéerna kan förverkligas och skapar stigar mot gemensamma målsättningar – ett framgångsrikt Sibbo. Denna nyheten kommer att uppdateras så snart som möjligt. 

Mer information fås av näringslivschefen Katri Roivainen per e-post katri.roivainen@sibbo.fi eller tfn +358(0)40 191 4465.

Senast uppdaterad 20.09.2023