Sibbo Ådal

Affärslokaler i Sibbo kommersiella centrum

Sibbo Ådal ligger i Nickby, i Sibbo kommersiella centrum. Området ska bli ett attraktivt, mångsidigt och arkitektoniskt högklassigt bostadsområde för 1 000 invånare, och en plats där centraltätortens tjänster ligger på promenadavstånd Körtiden från området till Helsingfors och Borgå är ca en halvtimme.

I Sibbo Ådal finns två affärstomter, och dessutom kommer de blivande bostadshusen att inrymma lokaler för stenfotsaffärer. Byggrätten för affärslokaler i kvartersområdena är 6 000 m²vy. Tomterna säljs som bäst.

Det krävs att installera oljesepareringsbrunnar på tomterna för att behandla regnvatten på gårdsområdet.