Aktuellt från idrotten

Kukkuu! Sibbe har ett super erbjudande, som det inte lönar sig att missa

Att snöskovandra är roligt och något som hela familjen kan göra tillsammans. Man har möjlighet att röra sig i områden som inte annars skulle vara möjliga p.g.a. det djupa snöläget. Nu har du möjlighet att låna snöskor från Allaktivitetshallens info 22.1.-30.1.2022. Det finns sammanlagt 6 par, lånetiden är 2-3h. Du kan smidigt reservera snörskorna via Ilmari reserveringsprogrammet. Reservera här. Kunden är ersättningsskyldig ifall att skorna inte återlämnas eller de med avsikt söndras. Trevliga motionsstunder!