Framsida :: Service :: Trafik :: Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Sibbo

Suomeksi

Sibbo kommun anslöt sig till samkommunen HRT (Helsingforsregionens trafik) i början av år 2012. I och med beslutet utsträcktes HRT:s tredje zon till Sibbo och HRT:s resekort med period- och värdebiljetter togs i bruk i busstrafiken i Sibbo. Några ändringar i bussarnas rutter eller tidtabeller är inte ännu aktuella vid årsskiftet, eftersom kollektivtrafiken i Sibbo baserar sig under en övergångstid på redan ingångna trafikeringsavtal som är i kraft ännu i flera år.

Mellersta Nylands regionbiljett och Östra Nylands regionbiljett samt Matkahuolto-biljetter kan användas även efter årsskiftet.


BUSSTRAFIKEN ÄNDRAS 11.8.2014
Senast ändrat 01.04.2014 Virva Korkeamäki
powered by eMedia