Framsida :: Service :: Trafik :: Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Sibbo

Suomeksi

Sibbo kommun anslöt sig till samkommunen HRT (Helsingfors-
regionens trafik) i början av år 2012. I och med beslutet
utsträcktes HRT:s tredje zon till Sibbo och HRT:s resekort med
period- och värdebiljetter togs i bruk i busstrafiken i Sibbo. 

Tidtabeller av Pörtöline hittar Du här.

 
Ändringar i tidtabellerna för busstrafiken längs Nya
Borgåvägen samt i användningen av HRT-biljetter
fr.o.m. den 1.1.2015. Vänligen se www.hsl.fi.
Ändringar i busstidtabellerna i Sibbo fr.o.m. den 10.11.2014.
Tilläggsinformation: HRT

Ändringar i busstidtabellerna i Sibbo fr.o.m. den 13.10.2014. Tilläggsinformation: HRT

Ändringar i busstidtabellerna i Sibbo fr.o.m. den 15.9.2014. Tilläggsinformation: HRT

Bussarnas linjenummer, rutter och tidtabeller förändrades
i Sibbo den 11.8.2014

      Broschyr över kollektivtrafikändringarna

      Info 11.8.2014  Den nya busstrafiken i Sibbo

      Info 26.8.2014  Kollektivtrafiken i Sibbo vidareutvecklas

      Info 13.10.2014 Ändringar av tidtabeller 13.10

 

Hjälp och info

Hur använder jag kollektivtrafik 

Matkahuolto

Nickby busstation

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Ge respons:

HRT
09 4766 4000 (mån–fre 7–19, lör–sön 9–17)
www.hsl.fi/sv/respons

NTM-centralen i Nyland
0295 020 601 (mån–fre 9–16)
trafikens.kundservice@ely-centralen.fi

 

Ni kan även ge respons beträffande den nya busstrafiken på adressen respons.bussar@sibbo.fi

Responsen om de nya rutterna och tidtabellerna som riktats till kommunen och direkt till HRT har sammanställs under hösten. Materialet utgör grunden för utvecklingen av kollektivtrafikservicen. Responsrapporten innehåller den respons om de nya kollektivtrafikarrangemangen som getts till kommunen och HRT före 31.10.2014.

Responsrapport, 25.11.2014 (pdf)

 
  
  
Senast ändrat 13.01.2015 Virva Korkeamäki
powered by eMedia