Framsida :: Service :: Trafik :: Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Sibbo

Suomeksi

Sibbo kommun anslöt sig till samkommunen HRT (Helsingfors-
regionens trafik) i början av år 2012. I och med beslutet
utsträcktes HRT:s tredje zon till Sibbo och HRT:s resekort med
period- och värdebiljetter togs i bruk i busstrafiken i Sibbo. 

 

 
Ändringar i bussrutterna och -tiderna i Sibbo från 23.2
Tidtabellen för busslinje 985 (Nickby–Tallmo–Kervo station) ändras och en del av linje 985K:s turer (Nickby–Barrängen–Tallmo–Kervo station) körs endast till Tallmo med det nya linjetecknet 982. Dessutom tidigareläggs några avgångar på linjerna 991B, 993, 995 och 996.
Ändringar i bussrutterna och -tiderna i Sibbo juni 2015. Tilläggsinformation: HRT, sommartidtabeller
Ändringar i bussrutterna och -tiderna i Sibbo fr.o.m. den 23.2.2015. Tilläggsinformation: HRT
Ändringar i tidtabellerna för busstrafiken längs Nya Borgåvägen
samt i användningen av HRT-biljetter fr.o.m. den 1.1.2015.
Tilläggsinformation: HRT 
Ändringar i busstidtabellerna i Sibbo fr.o.m. den 10.11.2014.
Tilläggsinformation: HRT

Ändringar i busstidtabellerna i Sibbo fr.o.m. den 13.10.2014. Tilläggsinformation: HRT

Ändringar i busstidtabellerna i Sibbo fr.o.m. den 15.9.2014. Tilläggsinformation: HRT

Bussarnas linjenummer, rutter och tidtabeller förändrades
i Sibbo den 11.8.2014

      Broschyr över kollektivtrafikändringarna

      Info 11.8.2014  Den nya busstrafiken i Sibbo

      Info 26.8.2014  Kollektivtrafiken i Sibbo vidareutvecklas

      Info 13.10.2014 Ändringar av tidtabeller 13.10

 

Hjälp och info

Hur använder jag kollektivtrafik 

Matkahuolto

Nickby busstation

 

Pörtölines tidtabeller

 

 

 

 

 

 

 

Ge respons:

HRT
09 4766 4000 (mån–fre 7–19, lör–sön 9–17)
www.hsl.fi/sv/respons

NTM-centralen i Nyland
0295 020 601 (mån–fre 9–16)
trafikens.kundservice@ely-centralen.fi


Ni kan även ge respons beträffande den nya busstrafiken på adressen respons.bussar@sibbo.fi

Responsen om de nya rutterna och tidtabellerna som riktats till kommunen och direkt till HRT har sammanställs under hösten. Materialet utgör grunden för utvecklingen av kollektivtrafikservicen. Responsrapporten innehåller den respons om de nya kollektivtrafikarrangemangen som getts till kommunen och HRT före 31.10.2014.

Responsrapport, 25.11.2014 (pdf)

 
  
  
Senast ändrat 03.06.2015 Virva Korkeamäki
powered by eMedia