Gödselbehandling

Nitratförordningen

Den nya förordningen om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (den s.k. nitratförordningen, 1250/2014) trädde i kraft den 1 april 2015.

Med förordningen regleras bl.a. användningen av kemisk och organisk (spillning, organiska gödslingspreparat) gödsel, lagring av gödsel och placeringen av olika konstruktioner.

Den nya förordningens föreskrifter skiljer sig avsevärt från den tidigare förordningen, så det är skäl att bekanta sig med dem.

 

Tilläggsiformation

Eeva Somerkoski,
Miljöinspektör

Kontaktuppgifter
Senast ändrat 16.07.2018