Fullmäktigemotioner 2023

Följande motioner är under beredning eller slutbehandlade av fullmäktige:

6.2.2023: Motion om att öka säkerheten på övergångsställen längs Nickbyvägen mellan Metsätien päiväkoti / Genstigen – Nickbyvägen / Stora Byvägens rondell – Monika Hämäläinen m.fl.

20.3.2023: Motion om resurser och åtgärdsplan för elever med hög frånvaro och problem med skolnärvaro – SFP:s fullmäktigegrupp m.fl.

20.3.2023: Motion om skolvärdar – Heikki Vestman m.fl.

8.5.2023: Motion om nya kriterier för beviljande av stöd – Micaela Röman m.fl

5.6.2023: Motion om att få Sibbo kommuns interna processer i skick – Carola Juselius m.fl.

4.9.2023: Motion om byggandet av en gästbåtshamn vid Sibbo havsstrand – Jokke Härmä m.fl.

4.9.2023: Motion om att öka antalen av varningsljus vid den nya räddningsstationen – Sannfinländarnas fullmäktigegrupp

4.9.2023: Motion om att få busskort åt alla elever i grundskolan i Sibbo, oavsett skolväg – SFP:s fullmäktigegrupp m.fl.

2.10.2023: Motion om att bygga ett fågeltorn till Sibbo – De grönas fullmäktigegrupp m.fl.

30.10.2023: Motion om att göra tidsbundna elavtal för Sibbo Energis kunder rimligare i
Sibbo – Sannfinländarnas fullmäktigegrupp m.fl.

30.10.2023: Motion om att engagera kommuninvånarna i bekämpningen av främmande arter – De grönas fullmäktigegrupp m.fl.

13.11.2023: Motion om solkraft till Sibbo – Hanna Kuntsi m.fl.

Senast uppdaterad 28.12.2023