Klientavgift för förskoleundervisning

I kompletterande småbarnspedagogik faktureras en procentuell klientavgift som baserar sig på familjens storlek, bruttoinkomster och vårdbehovet.

Klientavgift

Fr.o.m. 1.3.2023.

Familjens
storlek/
antal personer
Bruttoinkomstgräns
för lägsta avgiften
€/mån
Betalningsprocent % Bruttoinkomstgräns
för högsta avgiften
€/mån
2 3874 10,70 6626
3 4998 10,70 7750
4 5675 10,70 8427
5 6353 10,70 9105
6 7028 10,70 9780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgiften för familjens yngsta barn är som mest 295 €/mån. Avgiften för familjens andra barn är 40 % av det första barnets avgift, som mest 118 €/mån. Avgiften för familjens följande barn, är alltid 20 % av det yngsta barnets avgift.

Om familjens storlek är större än 6, höjs den inkomst enligt vilken dagvårdsavgiften bestäms med 197 euro för varje följande av familjens minderåriga barn.

Uppgifter om familjens inkomster meddelar du elektroniskt i eDaisy genom att fylla i inkomstutredningen. På samma ställe meddelar du om du vill få en pappersfaktura ellen en e-faktura.

Servicebehovet och klientavgiften

alla skoldagar 4 h/ dag är avgiftsfri. Kompletterande småbarnspedagogik på morgonen före förskolan och på eftermiddagen efter förskolan, är avgiftsbelagd. Klientavgiften beräknas enligt nedan:

Förskola Timbaserad småbarnspedagogik:
fyra timgränser
Avgift
%
Högsta avgiften
euro / mån
Förskola 4h
Förskola 4h I genomsnitt 15h/vecka,
max 63h/mån
45% 133e
Förskola 4h I genomsnitt 25h/vecka,
max 105h/mån
60% 177e
Förskola 4h I genomsnitt 34h/vecka,
max 147h/mån
80% 236e

 

 

 

 

 

 

 

  • Förskoleundervisning 4h/dag är avgiftsfri.
  • Förskoleundervisning 4h/dag och kompletterande småbarnspedagogik ända upp till 3h/dag, motsvarar 45% av månadsavgiften för heltid i småbarnspedagogiken.
  • Förskoleundervisning 4h/dag och kompletterande småbarnspedagogik 3-5h/dag, motsvarar 65% av månadsavgiften för heltid i småbarnspedagogiken.
  • Förskoleundervisning 4h/dag och kompletterande småbarnspedagogik mer än 5h/dag, motsvarar 80% av månadsavgiften för heltid i småbarnspedagogiken.

 

 

Senast uppdaterad 17.01.2024