Tillsynsveterinären

Tillsynsveterinären är en myndighet som övervakar att djur behandlas väl och att djurhållningen sker enligt lagen.

I östra Nyland är det i huvudsak tillsynsveterinären som genomför djurskyddsinspektioner. Jourtid kan också praktikveterinären eller polisen ta hand om brådskande fall.

Kontaktuppgifter

Telefon

e-postadress valvontaelainlaakari@porvoo.fi

+358 400692931

Websida