HUS informerar: HUS laboratorier fungerar huvudsakligen med tidsbokning − boka tid på webben

Enligt HUS Diagnostikcentrums enkät till laboratoriekunder vill 70 % komma till provtagning med tidsbokning och 30 % med könummer.

”Därför ökar vi tidsbokningens verksamhet vid provtagningen så att den motsvarar detta förhållande. Detta minskar samtidigt överbelastningen av laboratorier på morgonen och gör servicen för brådskande fall och jourkunder smidigare”, berättar överskötare Tuija Ohranen.

Man kan boka tid på webben till ett lämpligt laboratorium. Tidsbokningen kan också göras per telefon.  Brådskande provtagning fungerar fortfarande med könummer.

”Överbelastning på morgonen kan undvikas genom att reservera tider för kvällar och eftermiddagar. Största delen av undersökningarna kräver varken morgonbesök eller fasta. Innan du bokar tid, ska det alltid finnas en remiss från en läkare för laboratorieundersökningar”, råder Ohranen.

Eftersom en del laboratorier fungerar endast med tidsbokning lönar det sig för dem som kommer med könummer att utöver öppettiderna kontrollera möjligheten att köa på HUS webbplats.

Fasta behövs inte längre för att undersöka blodets fetthalt

En annan ändring som redan pågår i provtagningen gäller behovet av fasta.

”Endast ett tjugotal laboratorieundersökningar av ett par tusen kräver fasta.  Man ska vara utan att äta och dricka bara före fasteblodsocker- eller några andra ovanligare undersökningar”, säger överläkare, professor i klinisk kemi Kari Pulkki.

Anvisningar om fasta och referensvärden gällande laboratorieundersökningar kan kontrolleras i God medicinsk praxis -rekommendationerna. Kunskapen om nya metoder för blodfettsundersökningar har ännu inte nått alla läkare.

”För närvarande kommer cirka 70 % av patienter med remiss för lipidundersökning på undersökning utan att fasta. Målet är att 95 % av de som kommer inte ska fasta”, säger Pulkki.

God medicinsk praxis -rekommendationerna: Diagnostik, dyslipidemi

 

Senast uppdaterad 22.06.2022