Eventuell busstrejk 1−10.3.2023 och skolskjutsar

Vid stridsåtgärder mot kollektivtrafiken ansvarar Sibbo kommun inte för separata transporter.

HRT informerar om busstrafiken under strejken. Vårdnadshavarna till elever som reser kollektivt kan följa HRT:s webbplats för att se vilka turer som körs. Om turen som normalt anlitas inte syns, är vårdnadshavaren skyldig att ordna elevens transport. Sibbo kommun ansvarar inte för separata transporter. Transporten av elever som reser med chartertransport, dvs. taxitransport, fungerar normalt.

Förhoppningsvis kommer parterna i de kollektiva förhandlingarna att nå ett förhandlingsresultat som tillfredsställer båda partnerna och en strejk kan undvikas. Vid en eventuell strejk ska vårdnadshavarna vara beredda att ordna barnets skolskjuts.

HRT uppdaterar sin webbplats med lägesinformation om strejkens effekter: HRT-> Nyheter -> Eventuell busstrejk 1-10.3.2023

Via Reseplaneraren ser du linjer som kör nära dig. På det sättet kan du kontrollera om bussen kör under en eventuell strejk. Bussar som kör på en enstaka linje hittar du på linjesidan i Reseplaneraren.

Senast uppdaterad 28.02.2023