Erbjud hobbyverksamhet för Hobari

Hobari är Sibbo modellen för hobbyverksamhet. Projektet finansieras av Utbildnings- och kulturministeriet och dess mål är att varje barn och ungdom oberoende av social status hittar en intressant, avgiftsfri hobby i anslutning till skoldagen.

Vi söker till Hobari -hobbyverksamheten ledare, arrangörer och leverantörer så att vi kan garantera möjligast brett utbud på hobbyer till grundskolans barn och unga. Vi söker verksamhet som kan utföras i grupp. Utbudet planeras utifrån barnens och ungdomarna önskemål.

Anmäl ditt intresse och dina möjligheter att erbjuda hobbyverksamhet till Hobari under läsåret 2021 – 2022 till maria.sundman@sipoo.fi

Senast uppdaterad 06.07.2022