Delaktighetsplan för Östra Nylands välfärdsområde 

För att få en deltagarlänk till Teams-mötet måste man anmäla sig senast den 15 november 2021 kl. 12 på nätet. Anmälning via länken på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.

Program

  • Vad är ett välfärdsområde
  • Beredningsarbetets nuläge – ordförande vid Kontaktytor-sektionen Annika Immonen och projektchef Jaana Forslund
  • Varför lönar det sig att delta – projektplanerare Heidi Hovisilta
  • Varför utarbetas en delaktighetsplan och vad menas med delaktighet – vice ordförande vid Kontaktytor-sektionen Jaana Iivonen
  • Arbete med delaktighetsplanens olika teman
  • Hurdana möjligheter till delaktighet och deltagande önskar man?
  • Konkreta mål och åtgärder för att förvekliga delaktighet i välfärdsområdet

 

ostranyland.fi

Senast uppdaterad 27.10.2021