Tillkännagivande av Helsingfors förvaltningsdomstols beslut enligt kommunallagen 142 §

Helsingfors förvaltningsdomsstol har 14.4.2023 gett beslut om besvären 21910/2021, 22017/2021, 22145/2021, som berör Sibbo bildningsutskottets beslut 25.3.2021 §37–39.

Tillkännagivandet finns på det allmänna datanätet 18.4.-17.5.2023.

Mer information:
Sibbo kommun / registraturen
Klockarbackavägen 2 04130
PL 7
kirjaamo@sipoo.fi

Senast uppdaterad 18.04.2023