Tillkännagivande av Helsingfors förvaltningsdomstols beslut enligt kommunallagen 142 §

Helsingfors förvaltningsdomsstol har 27.11.2023 gett beslut om besväret 6849/2023, som berör Sibbo kommunstyrelsens beslut 21.8.2023 § 264.

Tillkännagivandet finns på det allmänna datanätet 27.11.-27.12.2023.

Mer information:
Sibbo kommun / registraturen
Klockarbackavägen 2 04130
PL 7
kirjaamo@sipoo.fi

 

Senast uppdaterad 27.11.2023