Tillkännagivande av Helsingfors förvaltningsdomstols beslut enligt kommunallagen 142 §

Helsingfors förvaltningsdomsstol har 25.4.2023 gett beslut om besväret 2494/2023, som berör Sibbo bildningsutskottets beslut 27.10.2021 § 101.

Tillkännagivandet finns på det allmänna datanätet 26.4.-25.5.2023.

Mer information:
Sibbo kommun / registraturen
Klockarbackavägen 2 04130
PL 7
kirjaamo@sipoo.fi

Senast uppdaterad 26.04.2023