Offentlig delgivning: Underrättelsen enligt 2 kap. 5 a § i vattenlagen gäller placering av en ledning på ett samfällt vattenområde med ett icke konstituerat delägarlag

Senast uppdaterad 08.06.2022